Sertraline

Fine art photography printed on dibond, 2020

Fotografisk Center

680 photographs: 14 cm x 9,3 cm

Total installation: 10,8 m x 1,2 m


Sertraline er en analog visuel dagbog, som omfatter 680 portrætter, fotograferet over 680 dage fra 2017 – 2019. Projektet tager udgangspunkt i min diagnosticering med depression, og dokumenterer et sygdomsforløb og den langsomme proces mod at blive rask hånd i hånd med graviditet. Værket viser to år af et enkelt individs liv, men stiller samtidigt universelle spørgsmål om vores eksistens, og det at begå sig i et moderne vestligt samfund. Værket berører forholdet mellem det private og det som vi viser til omverdenen. Samtidigt træder Sertraline ind i den lange tradition for fotografers selvportrættering og selvportrættet som kunstnerisk genre.
Installationview from Ung Dansk Fotografi '20 in Fotografisk Center, Copenhagen 2020. 

All documentation photos: Lotte Bækgaard.


Supported by Statens Kunstfond // Danish Arts Foundation.